Busy Polska Anglia

comfortbus

BREXIT A PRACA DLA POLAKÓW W ANGLII

Praca w Anglii jest jednym ze sposobów na życie wielu Polaków. Wyjechali oni do tego kraju dzięki możliwościom, jakie dawało członkostwo Polski i Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. 

Dziś jednak już wiadomo, że nadejdzie dzień, kiedy Anglia przestanie być członkiem wspólnoty. Jak wówczas będzie wyglądała praca Polaków w Anglii? Poniżej najważniejsze informacje na ten temat.Po pierwsze, czy Polacy muszą opuścić Anglię?
Jest to chyba jedna z pierwszych obaw, jaka dotknęła Polaków na wieść o Brexicie. W końcu wiązałoby się to z koniecznością opuszczenia kraju, w którym do tej pory żyli i pracowali. 

Na szczęście są to obawy bezpodstawne. Władze Wielkiej Brytanii wypowiedziały się przychylnie co do pozostania Polaków w tym kraju. Dotyczy to zarówno przebywania w tym kraju, jak i pracy na jego terenie. Nie ma zatem obaw, że Polak, który od lat mieszka w Anglii będzie musiał pożegnać się z dotychczasowym życiem. 

Koniecznością jest jednak postaranie się o status osiedlonego, czyli osoby, która na stałe żyje i pracuje w Anglii. Wnioski można składać jeszcze w 2021 roku, ale warto to zrobić jak najszybciej. Warunkiem koniecznym, by uzyskać status osiedlonego, jest wykazanie, że w ciągu 10 ostatnich lat przynajmniej 5 przebywało się na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Do 2021 roku bez obaw można pracować na terenie Anglii. Osoby mające interesy zawodowe w Anglii nie muszą się zatem obawiać. W ich pracy i przebywaniu na terenie UK nic się nie zmieni. 

Wynika to z faktu, że obecnie panuje okres przejściowy, który ma za zadanie przygotować kraj do całkowitego wyjścia z Unii Europejskiej. Jednak wraz z nadejściem czerwca 2021 trzeba przygotować się lepiej, by móc pracować na terenie Anglii. 

Niezbędne jest uzyskanie wspomnianego już wcześniej statusu osiedlonego — im wcześniej się o niego postaramy, tym lepiej. W przypadku przedsiębiorców, którzy mają kontakty handlowe z Wielką Brytanią konieczne jest posiadanie numeru EORI, czyli certyfikatu celnego. Dzięki temu dalsze stosunki handlowe będą mogły odbywać się bez przeszkód.

Jak zmieni się podróżowanie?

Brexit będzie miał wpływ także dojazd z Polski do Anglii. Od momentu Brexitu do Anglii będzie można dostać się legitymując się paszportem i dowodem osobistym. Niestety od 2021 minusem będzie brak możliwości korzystania z opieki medycznej na podstawie karty europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Dotyczy to oczywiście mieszkańców Unii Europejskiej, którzy nie mają statusu osiedlonego.