Zamość
Hrubieszów
Londyn
Radom
Biłgoraj
Dover
Maidstone
Warszawa
Lublin
Biała Podlaska
Chełm
Krasnyastaw
Kraśnik
Lubartów
Polska
Holandia
Belgia
Ciechanów
Otwock
Poznań
Kalisz
Kutno
Paczki
Przesyłki
Tarnów
Rzeszów
Gliwice
Katowice
Bytom
Przewozy
Przeprowadzki
Sieradz
Kraków
Wrocław
Jarocin
Mielec
Busy do Anglii
Germany
Netherlands
Toruń
Brighton
Oxford
Southampton
Windsor
Nottingham
Derby
Bristol
Gloucester
Poole
Torbay
Taunton
Leeds
York
Halifax
Birmingham
Coventry
Dudley
Manchester
Liverpool
Blackpool
Chester
Blackwood
Amsterdam
Rotterdam
Haga
Utrecht
Eindhoven
Breda
Nijmegen
Gandawa
Charleroi
Schaarbeek
Anderlecht
Namur
Disseldorf
Mannheim

Busy Polska - Anglia - Niemcy - Belgia - Holandia

Regulamin „COMFORTBUS”

 

1. Jesteśmy zobowiązani do przewiezienia pasażera do wcześniej uzgodnionego miejsca.

2. Za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych nie odpowiadamy.

3. Możemy odmówić dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec innych pasażerów i kierowcy.

4. Pasażer ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek podania błędnego adresu.

5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych podczas jazdy i postojów w odbywającej się podróży.

6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone innym pasażerom i przewoźnikowi.

7. Pasażer jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje jakie mogą się zdarzyć w trakcie przebywania pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

8. Pasażer ma prawo do przewozu 2 sztuk bagażu (łacznie 40kg) – opłaconych za przewóz – w przypadku konieczności przewozu większej ilości bagażu należy zgłosić to podczas dokonywania rezerwacji. Zastrzegamy prawo do naliczenia opłaty dodatkowej za przewożony bagaż.

9. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość bagażu lub przesyłki nie narusza niżej wymienionych warunków.

 

 

Zabraniamy:

10. Przewozu bagażu, jak również posiada przy sobie materiałów lub przedmiotów, które zagrażając bezpieczeństwu w transporcie ludziom lub rzeczom bądź mogą stwarzać możliwości wyrządzenia szkody innym osobom bądż przewoźnikowi lub narażać ich na niewygody i niebezpieczeństwo.

11. przewozu rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zobowiązujemy pasażera do:

12. Posiadania dokumentu umożliwiającego przekroczenia granicy.

13. Oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym czasie.

14. Stosowania do poleceń kierowcy.

15. W przypadku kontroli okazania wymaganych dokumentów.

16. Podania dokładnego adresu docelowego – możliwego do identyfikacji według GPS.

17. Zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.

18. Przestrzegania porządku w pojeździe i na postojach w czasie jazdy.

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem „COMFORTBUS” zastosowanie mają następujące przepisy: ustawa z dnia 15-11-1984 r. prawo przewozowe (j.t Dz. U. z 2000 r. nr 50,poz.601 z późn. zmian., ustawa z dnia 23-04-1964 r. kodeks cywilny ( Dz.U z 1964 r.nr 16 poz.93 z póżn.                          


KOMFORT

Dzięki wyjątkowo wygodnym fotelom, wyciszonym wnętrzom oraz odpowiedniej ilości przestzeni w naszych busach zapewniamy Państwu wyjątkowo komfortowe warunki podróży. Każdy z  poasażerów ma zapewniona odpowiednią ilośc miejsca by podróz przebiegała w niezwykle komfortowych warunkach.


Jakość

Zapewniamy Państwu nawyższą jakość usług przewozowych na linii Polska - Anglia oferując przy tym miłą atmosferę podróży, z optymalnie zaplanowanymi przerwami na całej trasie. Do Państwa duspozycji oddajemy nowoczesne 9 osobowe przestronne busy.

BEZPIECZEŃSTWO

Nasze busy spełniaja wszystkie wymogi niezbędne do świadczenia usług pasażerskich. Ponadto nasi pasażerowie są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). Ubezpieczenie to obejmuje wszystkie zdarzenia w trakcie przebywania pasażera w pojeździe.


Karta klienta

Dla stałych klientów przygotowaliśmy program lojalnościowy. Zapytaj naszego kierowce o kartę stałego klienta. Przygotowaliśmy dla Państwa szereg niespodzanek, bonusów i rabatów szczegóły w zakładce promocje i rabaty.