Opieka medyczna w Anglii

Opieka medyczna w Anglii jest powszechna i bezpłatna. Opłacana jest z pieniędzy trafiających do skarbu państwa poprzez system podatkowy.

W systemie opieki zdrowotnej obowiązuje rejonizacja. Aby korzystać z pomocy lekarskiej, należy się zarejestrować do lekarza pierwszego kontaktu.
Trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdyż w normalnym trybie wizyty umawiane są w terminie w obrębie tygodnia. Jeśli problem zdrowotny wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, należy przekazać tę informację podczas umawiania wizyty przez telefon.
Wizyty domowe realizowane są tylko w przypadkach niemożności osobistego dotarcia do przychodni.

Wypadki losowe

W zdarzeniach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu poszkodowanego, można skorzystać z punktów pomocy nieobjętych rejonizacją. Niestety czas oczekiwania na wizytę jest dość długi (nawet kilka godzin).

W nagłych przypadkach, mogących zagrozić życiu, należy skorzystać z polskiego odpowiednika Pogotowie Ratunkowego. Pomoc można wezwać telefonicznie pod numerem 999 z tel. stacjonarnych lub 112 z komórek.

Lekarze w Anglii
Lekarze w Anglii

Do specjalisty ze skierowaniem.

Dla osób na stałe mieszkających w UK opieka szpitalna jest bezpłatna. Tak samo jest w wypadku pewnych chorób zakaźnych (np. gruźlica) lub przymusowego leczenia zasądzonego wyrokiem sądu, nawet dla osób czasowo znajdujących się na wyspach.

Opieka dentysty niestety jest płatna. W kwietniu 2008 roku rząd wprowadził maksymalną kwotę za kompleksowe leczenie stomatologiczne (wynosi 198 funtów).

Warto wiedzieć

Słowniczek podstawowych terminów związanych z opieką medyczną w Anglii.
NHS-National Health Service – Państwowa Służba Zdrowia.
GP-General Practitioner – lekarz pierwszego kontaktu.
Walk-in centre – centrum pomocy w lekkich przypadkach.
A&E Accident and Emergency – centrum pomocy w nagłych i ciężkich wypadkach.

busy do Niemiec
busy do Niemiec